Prohlášení správce vkladu

Prohlášení správce vkladu

Prohlášení správce vkladu akciové společnosti o splacení akcií upisovaných jednotlivými zakladateli akciové společnosti.