Rámcová kupní smlouva - prodej výrobků

Rámcová kupní smlouva - prodej výrobků

Účelem rámcové smlouvy je zjednodušení kontraktačního procesu smluvních stran v obchodním styku. Nemusí se proto při každé dodávce zboží uzavírat samostatná kupní smlouva, ale postačí pouhá objednávka a její potvrzení, s tím že další smluvní podmínky jsou obsaženy v rámcové smlouvě.