Reklamace – volba práva z vadného plnění smlouvy (nefunkčnost věci)– řešení opravou

Reklamace – volba práva z vadného plnění smlouvy (nefunkčnost věci)– řešení opravou

Reklamace – volba práva z vadného plnění smlouvy (nefunkčnost věci)– řešení opravou.