Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt

Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt

Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt.