Sml. o převodu listinných akcií na jméno

Sml. o převodu listinných akcií na jméno

Smlouva o převodu listinných akcií na jméno, kter8 vymezuje předmět smlouvy, převod akcií, kupní cenu, odstoupení od smlouvy.