Sml. o prezentaci na internetových stránkách

Sml. o prezentaci na internetových stránkách

Smlouva o prezentaci na internetových stránkách vymezuje předmět smlouvy, základní podmínky prezentace, cenu a způsob jejího placení, dobu trvání smlouvy.