Smlouva o dílo - zhotovení skříně

Smlouva o dílo - zhotovení skříně

Smlouva o dílo ujednává předmět smlouvy, způsob a lhůty plnění, cenu díla a platební podmínky, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost za vady, odstoupení od smlouvy.