Smlouva o důchodu

Smlouva o důchodu

Smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod). Důchodem se rozumí opakující se, vesměs pravidelné, peněžité plnění.