Smlouva o nájmu podniku

Smlouva o nájmu podniku

Smlouva o nájmu podniku upravuje předmět nájmu, účel užívání, výši nájemného, jeho splatnost a způsob placení, služby, práva a povinnosti smluvních stran, dobu nájmu, ujednání o změně věci a opravách, ujednání o škodách a pojištění.