Smlouva o přepravě osoby - zavazadlo přepravované společně s cestujícím

Smlouva o přepravě osoby - zavazadlo přepravované společně s cestujícím

Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné.