Smlouva o ubytování

Smlouva o ubytování

Smlouva upravuje předmět smlouvy, cenu za ubytování a platební podmínky, dobu ubytování a trvání smlouvy, základní povinnosti ubytovatele a ubytovaného, závěrečná ustanovení.