Smlouva o vkladovém účtu

Smlouva o vkladovém účtu

Smlouva o vkladovém účtu upravuje předmět smlouvy, trvání smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran, úroky, zánik smlouvy a závěrečná ustanovení.