Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce jednatele upravuje předmět smlouvy, odměnu a platební podmínky, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, dobu trvání smlouvy a závěrečná ustanovení.