Smlouva o zájezdu

Smlouva o zájezdu

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.