Smlouva o zájezdu - zahraniční školní pobyt

Smlouva o zájezdu - zahraniční školní pobyt

Účelem samostatné úpravy je vyšší ochrana žáka a také například možnost odstoupení od smlouvy ještě před zahájením pobytu bez povinnosti platit odstupné.