Smlouva o zhotovení věci (obecný vzor)

Smlouva o zhotovení věci (obecný vzor)

Smlouva o dílo upravuje předmět smlouvy, způsob a lhůty plnění, cenu díla a platební podmínky, práva a povinnosti smluvních stran, záruka a reklamace, sankční ujednání, odstoupení od smlouvy.