Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti

Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.