Smlouva o zřízení zástavního práva k bytu

Smlouva o zřízení zástavního práva k bytu

Smlouva o zřízení zástavního práva k bytu.