Souhlas znalce - právnické osoby

Souhlas znalce - právnické osoby

Souhlas pro vypracování znaleckého posudku za účelem ocenění nepeněžitého vkladu do nově zakládané akciové společnosti.