Společenská smlouva – společnost s ručením omezeným

Společenská smlouva – společnost s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným upravuje určení společníků, předmět podnikání, dobu trvání společnosti, základní kapitál společnosti, výše vkladů společníků a jejich uhrazovací povinnost, určení správce vkladů, základní práva a povinnosti společníků, obchodní podíl, orgány společnosti a právní vztahy k třetím osobám, odíl na zisku a jeho výplata, rezervní fond, zánik účasti společníka ve společnosti, vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku, zrušení a zánik společnosti a závěrečná ustanovení.