Společenská smlouva v.o.s.

Společenská smlouva v.o.s.

Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti upravuje určení společníků, předmět podnikání, dobu trvání společnosti, základní práva a povinnosti společníků, majetkovou odpovědnost za závazky společnosti a ručení společníků, orgány společnosti a způsob rozhodování, právní vztahy ke třetím osobám, podíl na zisku a jeho výplata, ztrátu a její úhradu, změnu účastníků smlouvy, zrušení společnosti a majetkové vypořádání, závěrečná ustanovení.