Uplatnění nároku na opravu zboží

Uplatnění nároku na opravu zboží

Vzhledem k tomu, že dodáním vadného zboží byla kupní smlouva porušena podstatným způsobem a vzhledem k tomu, že se jedná o odstranitelné vady, kupující požaduje v souladu s ust. § 436 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku odstranění vad opravou zboží ve stanovené lhůtě.