Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny - podstatné porušení smlouvy

Uplatnění nároku na slevu z kupní ceny - podstatné porušení smlouvy

Vzhledem k tomu, že dodáním vadného zboží byla kupní smlouva porušena podstatným způsobem, strana požaduje v souladu s ust. § 436 odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku přiměřenou slevu z kupní ceny.