Uplatnění nároků z vad zboží

Uplatnění nároků z vad zboží

Na základě prohlídky byly zjištěny vady na zboží. Ve vztahu k vadám uvedeným výše uplatňujeme tímto nárok na bezplatné odstranění vad. Pokud ve lhůtě nebudou vady odstraněny, oznamujeme náš úmysl odstoupit v takovém případě od smlouvy. Ve vztahu k vadě uvedené výše tímto uplatňujeme nárok na slevu z kupní ceny ve výši ...,-Kč. Vyzýváme Vás tímto, abyste uvedenou částku zaplatili bezhotovostně na náš účet č. …