Uplatnění práva na bezplatné nabytí vlastnictví k pronajaté věci

Uplatnění práva na bezplatné nabytí vlastnictví k pronajaté věci

Uplatnění práva na bezplatné nabytí vlastnictví k pronajaté věci.