Uplatnění práva zákazníka na rozdíl v ceně

Uplatnění práva zákazníka na rozdíl v ceně

Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.