Uplatnění přiměřené slevy z nájemného

Uplatnění přiměřené slevy z nájemného

Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného.