Uznání závazku

Uznání závazku

Podstata uznání závazku spočívá v tom, že dlužník uzná vůči svému věřiteli svůj neuhrazený dluh, čímž se stane nezpochybnitelné, že dluh v době uznání dluhu trval, což může mít svůj význam zejména v případech, kdy nebyla uzavřena písemná smlouva.