Výpověďpronajímatele bez přivolení soudu (důvody na straně nájemce)

Výpověďpronajímatele bez přivolení soudu (důvody na straně nájemce)

Pronajímatel dává výpověď z  nájmu bytu.