Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako nezemědělská půda.