Žádost o povolení vyjimky z vyhlášky č. 137/1998

Žádost o povolení vyjimky z vyhlášky č. 137/1998

Žádost o povolení výjimky z vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.