Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území žadatele má základní údaje o dotčeném území, o účastnících, kteří mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, o posouzení vlivu změny využití území na životní prostředí a dalších podmínkách.