Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území

Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění/změna stavby/změna vlivu stavby na využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.