Žádost o zahlazení odsouzení cizozemským soudem

Žádost o zahlazení odsouzení cizozemským soudem

Žádost o zahlazení odsouzení cizozemským soudem na základě doloženého spořádaného života.