Žaloba člena o určení neplatnosti usnesení členské schůze

Žaloba člena o určení neplatnosti usnesení členské schůze

Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze.