Žaloba nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů

Žaloba nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů

Žaloba nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů upravuje předmět žaloby a navrhovaný rozsudek.