Žaloba o přivolení k výpovědi nájmu bytu ze strany pronajímatele

Žaloba o přivolení k výpovědi nájmu bytu ze strany pronajímatele

Žalobce uzavřel s žalovaným nájemní smlouvu. Jelikož žalobce byt nutně potřebuje pro svého syna, je dán důvod výpovědi z nájmu.