Zápis z ustavující schůze družstva

Zápis z ustavující schůze družstva

Zápis z ustavující schůze družstva o programu a průběhu schůze.