Zápis z VH - jmenování jednatele a schválení jeho odměny