Zápis z VH - odvolání prokury, udělení prokury

Zápis z VH - odvolání prokury, udělení prokury

Zápis z valné hromady společnosti o volbě orgánů valné hromady, odvolání prokury a udělení prokury.