Zápis z VH - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku/úhrada ztráty

Zápis z VH - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku/úhrada ztráty

Zápis z valné hromady společnosti o schválení řádné účetní závěrky za rok ……….., rozhodnutí o rozdělení zisku.