Započtení nesplatné pohledávky - pohledávka s odloženou splatností

Započtení nesplatné pohledávky - pohledávka s odloženou splatností

Dle ust. § 360 obchodního zákoníku může být započtena nesplatná pohledávka, která není splatná jen pro to, že věřitel na žádost dlužníka odložil dobu splatnosti, aniž se změnil jeho obsah. Jde o odchylku z pravidla, že započíst lze jen pohledávku splatnou, která je odůvodněna tím, že věřitel nemá ztratit možnost jednostranně započíst pohledávku jen proto, že vyhověl dlužníkově žádosti o odložení splatnosti.