Započtení z účtu vedeného bankou

Započtení z účtu vedeného bankou

Dle ust. § 361 obchodního zákoníku může strana, jež vede na základě smlouvy pro druhou stranu běžný nebo vkladový účet, může použít peněžních prostředků na těchto účtech pouze k započtení své vzájemné pohledávky, kterou má vůči majiteli účtu podle smlouvy o vedení těchto účtů.