Závěť alografní

Závěť alografní

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jde o tzv. závěť alografní, která může být sepsána jinak než vlastní rukou. Ať už je sepsána jakkoli (na počítači, cizí rukou atd.) musí být pořizovatelem vždy vlastnoručně podepsána. Při podpisu závěti pořizovatelem musí být přítomni dva svědci.