Zřeknutí se dědického práva

Zřeknutí se dědického práva

Dědici je umožněno se svého dědické práva zřeknout ve smlouvě se zůstavitelem. Pro tuto smlouvu se vyžaduje forma veřejné listiny.