Poddlužnická žaloba §311

Poddlužnická žaloba §311

Přestože je, podle § 314a odst. 2 občanského soudního řádu, dlužník povinného povinen vyplatit pohledávku, jestliže je již splatná, oprávněnému v den, který následuje po doručení vyrozumění, dlužník povinného tuto pohledávku nevyplatil. Nevyplatí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku podle § 314a odst. 2, může se oprávněný domáhat vlastním jménem na dlužníkovi povinného vyplacení pohledávky v řízení podle části třetí, popřípadě v řízení podle zvláštního zákona.