Návrh na pokus o smír - § 67 a násl. o.s.ř.

Návrh na pokus o smír - § 67 a násl. o.s.ř.

Jestliže dojde ve smírčím řízení k uzavření smíru, soud rozhodne usnesením zda ho schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku.