Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání